Адвокатський запит

Доброго дня всім!
Сьогоднішня тема буде корисна, в першу чергу, адвокатам, тому що ми будемо говорити про адвокатський запит.
Право звертатись із адвокатським запитом надається ст. 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.
Відповідно до ч. 1 цієї статті, адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
Ні для кого не буде секретом, що посадові і службові особи перелічених вище установ і організацій не горять бажанням надавати адвокатам відповідь на їх запити. Тому, в більшості випадків, адвокат отримує на свій запит відмову в наданні інформації із посиланням на будь-які законодавчі обмеження по типу захисту персональних даних, банківської таємниці тощо. Або навіть зовсім відповіді може не бути. Чи самий хіт, продвинутий рівень, так би мовити – це відповідь, яка зовсім несумісна із суттю надісланого адвокатського запиту (і, як правило, із логікою та здоровим глуздом).
Як цьому протистояти та як добитись від посадових і службових осіб запитуваної за адвокатським запитом інформації?
Звісно, 100% рішення немає – кожна ситуація індивідуальна. Проте, як мені бачиться, збільшити шанси на отримання запитуваної інформації можуть наступні дії:
1. Оформити адвокатський запит в чіткій відповідності до вимог законодавства. Це стосується як самого запиту, так і доданих до нього документів.
2. Рівень “профі”. Домогтися отримати відповідь на запит за допомогою притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, або зобов’язання через суд надати таку відповідь.
Про ці дії і пропоную поговорити більш детально.
Щодо формування адвокатського запиту. Із наведеного вище визначення можна зробити висновок, що, по-перше, це письмовий запит (не електронний і не усний, хоча можна з метою прискорення чи полегшення отримання відповіді продублювати письмовий запит в електронній формі на електронну адресу місця його подання), а по-друге, він стосується тільки надання інформації, якою отримувач володіє чи повинен володіти, або надання копій документів, якими теж отримувач володіє чи повинен володіти.
Нічого іншого, в тому числі надання консультацій та роз’яснень, адвокатський запит стосуватись не може. Звісно, можна звертатись за наданням консультацій чи роз’яснень, проте вже в порядку Закону України “Про звернення громадян”.
Щоб адвокатський запит був повноцінним, його повинні супроводжувати посвідчені адвокатом копії:  1) свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 2) ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Подання інших документів вимагати від адвоката забороняється.
Щодо ордеру, то на його обороті повинна бути зазначена інформація щодо обмежень повноважень адвоката згідно умов договору із клієнтом. Тому його копію варто робити з обох боків. З цього приводу є цікава відповідь для Ради адвокатів Одеської області від 27.11.2017 р.
Сам запит доцільно складати в двох екземплярах. Один – отримувачу запиту, на другому вимагати від отримувача поставити відмітку про отримання. На своєму фірмовому бланку, де вже зазначені ПІБ адвоката, реквізити свідоцтва, контактні дані. Звісно, обов’язково дата та підпис, і, бажано, вихідний номер.
До речі, доцільно вести реєстр адвокатських запитів. Це допоможе не “тримати все в голові”, а також відслідковувати, коли, кому і які запити було надіслано, а також дотримання отримувачами запитів строків на надання відповіді.
В тексті запиту зазначити суть звернення та питання, які ставляться отримувачу чи документи, які необхідно надати. Також в тексті запиту я пишу, в інтересах кого і по якому питанню дію, хоча готовий подискутувати щодо доцільності цього з огляду на дотримання адвокатської таємниці.
Плюс, зазначаю, спосіб отримання відповіді на запит. Особисто, або моїм клієнтом ПІБ, або поштою на таку то адресу.
В кінці тексту запиту – список доданих документів із зазначенням їх кількості. Плюс я зазначаю про відповідальність за ненадання відповіді на мій запит. Це не обов’язково.
Відповідь на адвокатський запит повинна бути надана протягом 5 робочих днів з моменту отримання. Цей термін може бути подовжено до 20 робочих днів з обов’язковим письмовим обгрунтуванням причин такої затримки протягом 5 робочих дній з моменту отримання запиту.
2. Щодо відповідальності за ненадання відповіді на адвокатський запит або витребування її через суд. Я думаю, є зрозумілим те, що якщо адвокатський запит не відповідає вимогам законодавства, то не варто і розраховувати на витребування відповіді на нього через суд або на відповідальність посадових і службових осіб за її ненадання.
З приводу притягнення до відповідальності допоможе ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – “Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 нмдг.
Прецеденти притягнення посадових осіб до відповідальності за такими обставинами є, і їх доволі багато. Приклад 1Приклад 2Приклад 3.
Щоправда, не завжди винна особа притягається до відповідальності. Проте це я пояснюю відносною новизною такого адміністративного правопорушення (в зв’язку із чим, не завжди правильно формується протокол чи доводяться обставини правопорушення) та неусталеною практикою. Приклад 1Приклад 2Приклад 3.
Для притягнення винної посадової особи до адміністративної відповідальності за вищезазначеною статтею, адвокат повинен звернутись до Ради адвокатів свого регіону, яка, в свою чергу, повинна скласти протокол. Із цим протоколом вже і йти до суду, який своєю постановою повинен притягнути посадову особу до відповідальності.
Ну і пам’ятайте про ст. 38 КУпАП.
Щодо оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Радою адвокатів регіону, є відповідний порядок, затверджений Радою адвокатів України 19 листопада 2013 року.
З приводу зобов’язання надати відповідь на адвокатський запит через суд теж є відповідна судова практика.
Дані справи відносяться до юрисдикції адміністративним судів, і в своєму позові адвокат може вимагати зобов’язати орган, який не надав відповідь на запит чи зробив це із порушенням норм законодавства, вчинити певні дії, а саме – надати запитувану інформацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *