Одним з основних видів моєї адвокатської діяльності є абонентське юридичне обслуговування юридичних осіб.

Як показав багаторічний досвід роботи в цьому напрямку саме такий підхід до вибору юридичного партнера (радника) є більш надійним та економічно обґрунтованим, що дозволяє Клієнту самостійно визначати обсяги юридичних послуг, необхідні для задоволення потреб його підприємства.

Абонентське юридичне обслуговування – це комплексне юридичне обслуговування Клієнта з усіх правових питань, що виникають в процесі здійснення ним господарської діяльності, що дозволяє уникнути ухвалення необачних рішень, знизити фінансові і комерційні ризики і вирішити вже існуючі проблеми.

Подібне комплексне обслуговування дозволяє мені, як Адвокату в правовому полі швидко вирішити будь-яку конфліктну ситуацію на користь Клієнта зважаючи на обізнаність про всі нюанси функціонування його бізнесу.

Основною перевагою абонентного супроводження бізнесу є гарантія своєчасного отримання кваліфікованої юридичної підтримки за щомісячну абонентську плату, при цьому:

 • Клієнт абсолютно законно економить грошові кошти при сплаті податків і обов’язкових платежів на заробітну плату штатного юриста, а також звільняється від додаткових господарських витрат (утримання робочого місця юриста, забезпечення його нормативною базою та спеціалізованою літературою);
 • Я гарантую конфіденційність, якість та своєчасність надання послуг, оскільки несу за це правову відповідальність і відповію за це своєю репутацією;
 • Зрозумівши специфіку бізнесу Клієнта, я готовий підготувати та впровадити правові механізми захисту його інтересів, забезпечити контроль роботи такого механізму і вирішення питань, що виникають.

Завдяки вчиненню вищевказаних заходів моє втручання у бізнес Клієнта буде мінімальним, а захист його законних прав та інтересів буде максимально ефективним.

При цьому, я не буду обтяжувати Ваше підприємство додатковими нарахуваннями на фонд заробітної плати, а також іншими матеріальними витратами, як пов’язані із утриманням штатних співробітників.

Ви лише сплачуєте мені фіксовану абонентську плату, позбавлену валютних коливань та стрибків інфляції або користуєтесь разовими послугами за умов нагальної потреби.

Я не є ворогом штатному юристу, моя мета – вивільнити його від вирішення задач непрофільної трудової діяльності та забезпечити захист прав та інтересів у питаннях, які може вирішити лише Адвокат.

Абонентське юридичне обслуговування дає можливість забезпечити чіткість договірних відносин, створити баланс фінансових і правових інтересів, провести діагностику господарської діяльності, виявити і усунути ризики, прогнозувати податкове навантаження, скоротити витрати, підвищити ефективність роботи у цілому.

Мій багаторічний досвід роботи юристом (начальником юридичного відділу) на підприємствах різних видів господарської діяльності підтверджений багаторічною успішною судовою практикою.

В комплексне юридичне обслуговування, яке я , як Адвокат практикую у своїй діяльності входить:

 • Перевірка і аналіз юридичної документації фірми;
 • Аналіз законодавства і надання відповідних письмових виводів;
 • Складання претензій, листів-вимог, листів, запитів, скарг;
 • Консультування з питань застосування законодавства (цивільне і господарське право, митне і адміністративне право, податкове право і т.д.);
 • Участь в переговорах з контрагентами;
 • Наданням письмових висновків відносно здійснення комерційних проектів;
 • Складання листів, запитів, скарг;
 • Консультації з питань організації і господарської діяльності юридичних осіб, внесення змін до засновницьких документів;
 • Представництво інтересів Клієнтав органах державної виконавчої влади, правоохоронних органах, підприємствах та усатновах і організаціях різних форм власності;
 • Правова експертиза документів, наданих Клієнтом;
 • Розробка проектів цивільно-правових і господарських договорів, додаткових угод;
 • Реєстрація, перереєстрація підприємств (внесення змін до статутних документів);
 • Коригування і експертиза цивільно-правових і господарських договорів, додаткових угод, наданих Клієнтом;
 • Участь при узгодженні умов цивільно-правових і господарських договорів;
 • Претензійна робота, що включає вжиття заходів по стягненню дебіторської заборгованості, складання і напрям претензій на адресу боржників, у разі непогашення заборгованості, звернення до господарського суду з позовом про стягнення суми боргу;
 • Складання позовів та захист прав і законних інтересів в судах різної юрисдикції.

В процесі своєї адвокатської діяльності надаючи послуги з захисту законних прав та інтересів юридичних осіб я підхожу індивідуально до кожного Клієнта з розумінням його потреб і специфіки діяльності і допомагаю йому швидко і ефективно!

Однією з основних видів моєї адвокатської діяльностіз захисту законних прав та інтересів юридичних осіб є здійснення їх захисту та представництва в господарських судах.

Господарське судочинствоце це врегульований нормами господарського процесуального права порядок судового розгляду господарських спорів.

Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Компетенція господарських судів поширюється на юридичні особи та фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для в життя передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності. Їх повний перелік встановлений в статті 20 Господарського процесуального кодексу України

Стаття 12 Господарсько процесуального кодексу України визначає дві форми господарського судочинства:

 • наказного провадження;
 • позовного провадження (загального або спрощеного).

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Малозначними справами є:

 1. справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 2. справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У своїй 17 річний правозахисній діяльності, я здійснював захист законних прав та інтересів юридичних понад 200 господарських справах.

Процент виграних мною господарських справ становить 87 %.

Це договірні спори, банкрутство, корпоративні спори, відшкодування шкоди завданої підприємству тощо

Такі високі показники ефективності моєї правозахисної діяльності в господарському судочинстві ґрунтуються на основних принципах, якими я керуюсь під час захисту законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб в господарських справах:

 • При першій появі ознак конфлікту у господарських взаємовідносинах мого Клієнта з своїми контрагентами, я моделюю ситуацію і готую доказову базу, яка в подальшому дасть можливість мені здійснити успішний захист прав та інтересів свого Клієнта в суді;
 • Я ніколи не берусь за справу захисту коли немає або я не бачу перспективи її позитивного вирішення;
 • Я ретельно готую докази ще на стадії виникнення конфлікту і постійно поясню Клієнту, що без цих доказів досягти для нього позитивного вирішення його питання не можливо. Збирання відомостей, копій документів та інших матеріалів, які потім використовуються, як докази по тій чи іншій справі;
 • Я ніколи не здійснюю захист законних прав та інтересів Клієнта незаконними способами;
 • Я ретельно вивчаю судову практику у подібних спорах
 • Юридичний супровід підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб займає чільне місце у моїй багаторічній правозахисній практиці.

З повагою,  адвокат Цимбалюк Сергій Валеріанович